برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1431 100 1

Organization

/ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn̩/ /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn̩/

معنی: تشکیلات، سازمان، تشکیل
معانی دیگر: سازماندهی، ساماندهی، سازمندی، ساختار، ساختمان، (نادر) رجوع شود به: organism

بررسی کلمه Organization

اسم ( noun )
مشتقات: organizational (adj.), organizationally (adv.)
(1) تعریف: the act or process of organizing.
مترادف: arrangement, ordering, structuring
مشابه: alignment, assembly, classification, constitution, coordination, disposal, disposition, marshaling, method, network, structure, tabulation

(2) تعریف: the state of being organized.
مشابه: composition, form, method, neatness, order, pattern, shape, structure, system, tidiness

- My calendar shows the organization of my daily schedule.
[ترجمه ترگمان] تقویم من سازمان برنامه روزانه من را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل] تقویم من نشان می دهد سازمان برنامه روزانه من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a body of persons acting together for some purpose.
مترادف: association, society
مشابه: agency, alliance, club, company, corporation, fellowship, fraternity, group, guild, league, machine, order, outfit, sorority, team, union

- She volunteers for an organization that promotes adult literacy.
[ترجمه ترگمان] او داوطلب سازمانی است که سواد بزرگسالان را ترویج می‌دهد
[ترجمه گوگل] او داوطلب برای یک سازمان است که سواد بزرگسالان را ارتقاء می دهد
[ترجمه شما] ...

واژه Organization در جمله های نمونه

1. an organization that is involved in the country's defense program
سازمانی که دست اندر کار برنامه‌ی دفاعی کشور است

2. plan organization
سازمان برنامه

3. the organization and retrieval of information
سازماندهی و بازیابی اطلاعات

4. the organization of the army took ten years
سازماندهی ارتش ده سال طول کشید.

5. this organization is governmental but autonomous
این سازمان دولتی،ولی خودمختار است.

6. this organization will be superseded by two others
این سازمان جای خود را به دو سازمان دیگر خواهد داد.

7. administrative organization
سازمان اداری

8. a fraternal organization
سازمان اخوت

9. a live organization
یک سازمان پر فعالیت

10. a philanthropic organization
یک سازمان نیکوکاری

11. a private organization
یک سازمان خصوصی

12. an underground organization
یک سازمان مخفی

13. the social welfare organization
...

مترادف Organization

تشکیلات (اسم)
formation , brigade , organization
سازمان (اسم)
conformation , structure , infrastructure , formation , establishment , organization , regime
تشکیل (اسم)
formation , foundation , establishment , organization , constitution

معنی عبارات مرتبط با Organization به فارسی

نمودار سازمانی
کارمند سازمان، آدم خشک و اداری
سازمان اداری
سازمان داده ها
سازمان پرونده
(امریکا) برنامه ی بیمه ی سلامتی (خصوصی)
سروسامان دهی بنفس خود، تنظیم وتنسیق خود

معنی Organization در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سازمان
[برق و الکترونیک] سازمان
[فوتبال] سازمان-تشکیلات
[صنعت] سازمان، تشکیلات، سازماندهی
[ریاضیات] تشکیلات، مؤسسه، سازماندهی، سازمان
[آب و خاک] سازمان
[صنعت] ساختار شکست سازمانی
[کامپیوتر] نمودار سازمانی .
[صنعت] نمودار سازمانی
[ریاضیات] نمودار سازمانی، نمودار سازمان
[کامپیوتر] کنترل سازمانی .
[حسابداری] هزینه های تاسیس
[ریاضیات] رده ی سازمانی، سطح سازمانی، طبقه ی سازمانی
[ریاضیات] طرحریزی سازمانی
[صنعت] ساختار سازمانی - دارای سه بعد می باشد که عبارتند از: پیچیدگی ، رسمیت وتمرکز
[ریاضیات] واحد سازمان
[ریاضیات] سازمان اداری
[صنعت] سازمان بدون مرز، سازمان بدون ساختار
...

معنی کلمه Organization به انگلیسی

organization
• arrangement; state of being organized; organized body; association, union (also organisation)
• an organization is a group of people who do something together regularly in an organized way. businesses and clubs are organizations.
• the organization of a system is the way in which its different parts are related and how they work together.
• the organization of an activity or public event involves making all the arrangements for it.
organization for african unity
• association of all the african countries which deals with matters concerning this continent
organization for economic cooperation and developm
• u.s. based association that is made up of 42 wealthy countries and is aimed at improving the quality of life within those same countries and aiding developing countries
organization for security cooperation in europe
• european organization of 55 states (including us, canada & russia) that is concerned with conflict prevention human rights issues and environmental protection
organization of african unity
• the organization of african unity was founded in 1963 to promote co-operation and unity among african countries. the headquarters are in addis ababa. western sahara was admitted in 1982, but its membership is disputed. morocco withdrew from the oau in 1985 over the issue of western sahara. the members of the oau are: algeria, angola, benin, botswana, burkina faso, burundi, cameroon, cape verde, central african republic, chad, comoros, congo, c?te d'ivoire, djibouti, egypt, equatorial guinea, ethiopia, gabon, gambia, ghana, guinea, guinea-bissau, kenya, lesotho, liberia, libya, madagascar, malawi, mali, mauritania, mauritius, mozambique, namibia, niger, nigeria, rwanda, sao tom? and pr?ncipe, selles, sier ...

Organization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایلیا
تاسیسات
Ghazal
سازماندهی
سولماز
سازمان
محدثه فرومدی
تشکّل، سازوبرگ
tinabailari
She's the most powerful person in the organization
او قدرتمندترین فرد در سازمان است
💷💷
مهدی
آرایش
jahanaks.blog.ir
سازماندهی
Fariba vc
نهاد
Enkidu
سر و سامان دادن
فرشتهِ عشق
A man who has extensive information about his organization
parnian p.m
اگه کلمه فعل (verb) باشه به معنی سازمان دهی کردن هستش ^^

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی organization
کلمه : organization
املای فارسی : ارگانیزیشن
اشتباه تایپی : خقلشدهظشفهخد
عکس organization : در گوگل

آیا معنی Organization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )