برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Orbis balls

Orbis balls را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زبان آموز
گوی کروی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Orbis balls مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )