برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

Or so

بررسی کلمه Or so

عبارت ( phrase )
• : تعریف: or about that many.

- I'm expecting about fifteen or so people at the meeting.
[ترجمه ترگمان] من منتظر پانزده یا پنج نفر در جلسه هستم
[ترجمه گوگل] من انتظار میرود در این جلسه حدود پانزده نفر حضور داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Or so در جمله های نمونه

1. Many of the 100,000 or so families who lost their homes in the earthquake have still not been rehoused.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از ۱۰۰،۰۰۰ نفری که خانه‌های خود را در زلزله از دست دادند هنوز rehoused نشده اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از 100،000 خانواده و یا خانواده هایی که خانه های خود را در زمین لرزه از دست داده اند، هنوز هم مجددا به کار گرفته نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She reeled off the titles of a dozen or so of the novels.
[ترجمه ترگمان]روت در حالی که از روی جلد دوازده تا از رمان پایین می‌آمد،
[ترجمه گوگل]او عناوین یک دهه یا بیشتر از رمان ها را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Freeze the mixture for about hours or so until solid.
[ترجمه ترگمان]مخلوط را برای ساعت‌ها و یا بیشتر خشک کنید تا جامد
[ترجمه گوگل]مخلوط را برای حدود ساعت یا یخ بگذارید تا جامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Every thirty minutes or so the flight attendant would wheel the drinks trolley down the aisle.
[ترجمه ترگمان]هر سی دقیقه یک‌بار، مهماندار هواپیما چرخ‌دستی نوشید ...

معنی کلمه Or so به انگلیسی

or so
• approximately, thereabout, more or less, give or take

Or so را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MauvaisAnge
یا بیشتر
افشین حاجی طرخانی
اصطلاح:‌ تقریباً.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/or-so
حسین رحمانی
کمابیش
سعید ترابی
یا یک مقدار بیشتر
محدثه فرومدی
یا همین حدود، حدودا، در حدود، نزدیک به
علی فرهادی
یک چیزی تو این مایه ها،تقریبا ،
سینا توسکی
دقت داشته باشید بچه ها ! ترجمه ی این اصلاح طبق دیکشنری کمبریج میشه : تقریبا / کم و بیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Or so مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )