برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Only - so - much

Only so much

Only so much را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Only so much یا only so many یا just so much یا just so many همگی به این معنا هستند که برای هر چیزی ظرفیتی یا محدودیتی هست مثلا I'm able to take just so much من فقط تا اندازه‌ای ظرفیت (تحمل ناراحتی ها را )دارم ، یا تحمل من هم محدودیتی دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Only so much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )