برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

On one occasion

معنی کلمه On one occasion به انگلیسی

on one occasion
• at one time, once

On one occasion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناشید
در یک موقع، در یک زمانی، در یک وهله
میلاد علی پور
یک بار، یک وقتی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی On one occasion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )