برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1425 100 1

Oligopoly

/ˌɑːlɪˈɡɑːpəli/ /ˌɑːlɪˈɡɑːpəli/

(کنترل کالا یا خدمت بخصوص توسط تعداد معدودی اشخاص یا شرکت ها) چند دربستی، چند دربست گری، انحصار چند قطبی، دربازرگانی تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی

بررسی کلمه Oligopoly

اسم ( noun )
حالات: oligopolies
• : تعریف: the control of supply of a good or service in a given market by a limited number of sellers.

واژه Oligopoly در جمله های نمونه

1. The petrol market is an oligopoly.
[ترجمه خیرخواهان] بازار بنزین به صورت انحصار چند قطبی است
|
[ترجمه ترگمان]بازار بنزین oligopoly است
[ترجمه گوگل]بازار بنزین یک oligopoly است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An oligopoly exists in a market with just a few sellers.
[ترجمه ترگمان]An در یک بازار با چند فروشنده وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک oligopoly در بازار با تنها چند فروشنده وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is apparently a competitive oligopoly.
[ترجمه ترگمان]ظاهرا این یک oligopoly رقابتی است
[ترجمه گوگل]ظاهرا یک oligopoly رقابتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The U. S. auto industry is an oligopoly, because there are only three main producers.
...

معنی Oligopoly در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رقابت چند جانبه

معنی کلمه Oligopoly به انگلیسی

oligopoly
• scarceness of merchants, partial monopoly over market prices

Oligopoly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نادیا
انحصار چند جانبه
ebi
انحصار چندتایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oligopoly
کلمه : oligopoly
املای فارسی : الیگپلی
اشتباه تایپی : خمهلخحخمغ
عکس oligopoly : در گوگل

آیا معنی Oligopoly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )