برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

Oblique Angle

/əˈbliːkˈæŋɡl̩/ /əˈbliːkˈæŋɡl̩/

زاویه ی غیر قائمه، زاویه تند حاده یا باز منفرجه

بررسی کلمه Oblique Angle

اسم ( noun )
• : تعریف: any angle that is not a right angle; acute or obtuse angle.

معنی Oblique Angle در دیکشنری تخصصی

[سینما] زاویه مایل
[ریاضیات] زاویه ی ناقائمه، زاویه ی حاد یا منفرجه، زاویه ی غیر قائمه

معنی کلمه Oblique Angle به انگلیسی

oblique angle
• angle which is not a 90-degree angle, any angle that is not a right angle

Oblique Angle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی oblique angle

کلمه : oblique angle
املای فارسی : ابلیقو انگل
اشتباه تایپی : خذمهضعث شدلمث
عکس oblique angle : در گوگل

آیا معنی Oblique Angle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )