برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

O Member

O Member را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by voting on the standard at various stages of its development.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی O Member مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )