nuts

/ˈnəts//nʌts/

معنی: اجیل، آجیل، خل، مجنون، دیوانه
معانی دیگر: بی خرد، کم عقل، نامعقول، (خودمانی)، (ندا، حاکی از ناخشنودی یا تحقیر یا سرخوردگی و غیره) ای بابا!، وای، نه !، اه !، مفتون

جمله های نمونه

1. be nuts about (something)
(خودمانی) دیوانه ی چیزی بودن،شیدا بودن،عاشق (کسی یا چیزی) بودن

2. the nuts and bolts (of something)
کارها یا اصول اولیه ی چیزی

3. he is nuts
او خل وضع است.

4. i am nuts about her!
من دیوانه ی او هستم !

5. to go nuts
دیوانه شدن

6. to loosen rusty nuts by wrenching
با پیچاندن شدید مهره های زنگ زده را شل کردن

7. from soup to nuts
(آمریکا - عامیانه) از اول تا آخر،سر تا سر،کاملا

8. a box chockfull of nuts
جعبه ای مملو از آجر

9. a box of mixed nuts
یک جعبه آجیل مخلوط

10. he is driving me nuts
او دارد مرا دیوانه می کند!

11. we ate cookies and nuts
شیرینی و آجیل خوردیم.

12. This animal makes a store of nuts for the winter.
[ترجمه Astro] این حیوان برای زمستان آجیل جمع آوری میکند
|
[ترجمه گوگل]این حیوان برای زمستان آجیل ذخیره می کند
[ترجمه ترگمان]این حیوان برای زمستان یک انبار میوه می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. We were sitting round the fire cracking nuts .
[ترجمه Yasy] ما در کنار آتش نشسته بودیم و آجیل میشکوندیم.
|
[ترجمه شیراز] دور آتش نشسته بودیم آجیل می شکستیم.
|
[ترجمه گوگل]دور آتش نشسته بودیم و مهره ها را می شکستیم
[ترجمه ترگمان]دور آتش نشسته بودیم و فندق می شکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The monkey was up the tree, flinging nuts to the ground.
[ترجمه پریا] میمون بالای درخت بود و آجیل روی زمین می انداخت.
|
[ترجمه گوگل]میمون بالای درخت بود و آجیل را روی زمین پرت می کرد
[ترجمه ترگمان]میمون از درخت بلند شد و به زمین افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Nuts and seeds are good sources of vitamin E.
[ترجمه گوگل]آجیل و دانه ها منابع خوبی از ویتامین E هستند
[ترجمه ترگمان]آجیل و دانه ها منابع خوبی از ویتامین E هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. He lives off fruit and nuts.
[ترجمه گوگل]او با میوه و آجیل زندگی می کند
[ترجمه ترگمان]او میوه و آجیل را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The children enjoy mixing up the fruit and nuts in the cake.
[ترجمه گوگل]بچه ها از مخلوط کردن میوه و آجیل در کیک لذت می برند
[ترجمه ترگمان]بچه ها از ترکیب میوه ها و میوه ها در کیک لذت می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اجیل (اسم)
nuts, nut

آجیل (اسم)
nuts

خل (صفت)
light, abnormal, crackpot, mad, nuts, dotty, flighty, strange, queer, half-baked, light-minded, off-beat, off-color, off-colour, queerish, screwy

مجنون (صفت)
mad, nuts, amok, insane, demented, lunatic, loco, crazy, maniac

دیوانه (صفت)
mad, nuts, moony, insane, demented, lunatic, crazy, gaga, natural, batty, nut, frenetic, phrenetic, fanatic, fanatical, cuckoo, fey, hare-brained, loony, luny, mad-brained, manic, mooney, moonstruck, nutty

انگلیسی به انگلیسی

• testicles, gonads (slang)
shucks!, drat! (expression of dismay or disappointment)
crazy, insane; excited, enthusiastic (slang)

پیشنهاد کاربران

( مهره ) . . . . در ماشین مخصوصا موقع عوض کردن لاستیک ماشین. . . . میشه مهره. . . .
خل وضع، اسکل، امل، مجنون، دیوانه، کم خرد، بی عقل، آجیل، تنقلات، مفتون
خل وضع، فندق مغز
That's nuts = That's crazy
آدم خل و چل در هر دو حالت مونث و مذکر بکار میره
It's obvious he is nuts
معلومه که اون خل و چله
🥜 نام انواع آجیل و خشکبار به انگلیسی:
✅ nuts = آجیل
✅ almond = بادام درختی
✅️ peanut / ground nut ( British ) = بادام زمینی
✅ cashew / cashew nut = بادام هندی
✅ walnut = گردو
...
[مشاهده متن کامل]

✅ hazelnut ( British ) / filbert ( American ) = فندق
✅ pistachio = پسته
✅ sunflower seeds = تخمه آفتاب گردان
✅ pumpkin seed / pepita = تخمه کدو
✅ chickpea ( British ) / garbanzo ( American ) / garbanzo bean ( American ) = نخود
✅ raisin = کشمش
✅ date = خرما
✅ flaxseed = تخم کتان، بذر کتان
✅ poppy seed = دانه خشخاش، شادانه
✅ sesame seed = دانه کنجد
✅ pine nut / pine kernel ( British ) = چلغوز، دانه صنوبر
✅ roasted watermelon seed = تخمه ژاپنی
✅ chestnut = شاه بلوط

قاراش میش
اصطلاحا به معنی" آجیل" بکار میره و به معنای "مهره" ( مهره ی پیچ ) هم بکار میره، همچنین در زبان عامیانه به خصوص در فضای مجازی معمولا به معنای بیضه و یا مزخرف هم استفاده میشه.
آجیل، دیوانه.
دانه های خوراکی
شیطونی کردن
Be nuts is an informal word, which means crazy
Valnut گردو میشه nute بیشتر آجیل
اجیل=Nuts
در پاسخ به اون کسی که که گفته تخمه هم میشه یانه
وقتی گفته آجیل یعنی هنی چیز شاملش میشه ok
nuts, nut
مینه : میوه ای با پوست سِفت و سخت مثل : گِردو ، فندق
هم ریشه با :
آلمانی : nuss
پارسی : نود ، مانند : خوشنود، فَرنود، بِهنود. . .
مینه : نود= تُخم ، هسته، دانه
نُخود ( نود ) = دانه ای سِفت
...
[مشاهده متن کامل]

نوک = به شکل دانه ای گِرد مانند نوک پستان
نُخُست : نُخ - اُست = آغاز : همه چیز از هسته آغاز می شود
نُقل: نُق - ل= شیرینی و آبنباتی گِرد و سِفت و دانه شکل
nuclear: nuc - le - ar :
nuc =نوک ، نُق، نُخ ، نود = هسته ای ، اتمی
nature: nat - ure
nat = نود : طبیعت مادر همه چیز است و تخم و بذر و هسته ای است که زندگی با آن آغاز می شود.
nation : nat - tion
nat = ناس ( اربی ) = مَردُم یا مردمان هسته ها ی بیشمار

در صورت adj بودن به معنى دیوانه ى چیزی بودن و به چیزى علاقه داشتن هست
بیضه ( slang )
اگه noun باشه میشه آجیل یا گردو
ولی اگه adj. باشه میشه دیوانه چیزی بودن ( شدن ) یا عاشق کشی یا چیزی شدن
آجیل، تنقلات
احمقانه
?Are you nuts
دیوانه شده ای؟ عقلت را از دست داده ای؟
سرپیچ
Be nutsدیوانه بودن
خل
Have you gone nuts? خل شده ای؟
در صورت adj بودن به معنی علاقه مند بودن یا دیوانه چیزی بودن
اجیل
هم به معنی گردو است هم به معنی آجیل است
در زبان عامیانه به معنی مزخرفات هم هست.
آجیل
معنای غیر مصطلح پیچ هم میدهد که عموما با کلمه مهره همراه است
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣١)

بپرس