non air inhibited resin

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[پلیمر] رزین بازدارنده نشده در مقابل هوا، معمولاً مشاهده می شود که سطح رزینها به جهت حضور هوا و بدون حضور مواد افزودنی خاصی در رزین خشک نمی‏شوند، معرفهای سطح به جهت حذف هوا از سطح رزین به آن افزوده می شوند تا سطح رزین از حالت چسبندگی خارج شود رزینهای بازدارنده نشده در مقابل هوا دارای سطحی چسبنده می باشند.

معنی یا پیشنهاد شما