no sense

پیشنهاد کاربران

بدون مفهوم
بی مفهوم
بی معنا
بی معنی
به هیچ وجه
معنی ای نداره، لزومی نداره
No sense in crushing dreams that blatantly won’t come true anyway
خرد کردن رویاهایی که آشکارا به هر حال محقق نمی شوند، معنی ندارد.

بپرس