nephrotic syndrome

پیشنهاد کاربران

نشانگان نفروتیک ( نفروز ) nephrotic syndrome
نشانگان نفروتیک ( نفروز ) نوعی بیماری مزمن کلیه با آغاز در کودکی. مشخصات نفروز عبارتند از: دفع پروتئین در ادرار، ورم پوست و اعضا، و پایین بودن پروتئین کلسترول در خون . این عارضه میتواند هم کودکان ( پسران بیش از دختران ) و هم بزرگسالان ( به نسبت مساوی در مردان و زنان ) را مبتلا سازد.
...
[مشاهده متن کامل]

سندروم نفروتیک ( نفروز ) به دلیل آسیب به غشای پایه گلومرول های کلیه ایجاد می شود و کلیه ها مقدار زیادی پروتئین دفع می کنند که درنهایت می تواند منجر به اِدِم شود.
نشانگان نفروتیک

سوال های مرتبط