natural media

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] رسانه ها وسایل طبیعی نوعی برنامه ی نقاشی که تاثیر مواد واقعی در نقاشی را شبیه سازی می کند . با یک برنامه ی وسایل طبیعی، می توان نوع کاغذ یا پرده ی نقاشی مورد نظر را تعیین کرد . ابزارهای موجود ف بسیار شبیه به ابزارهای جهان خارج از کامپیوتر عمل می کنند . گج ایجاد لکه می کند و ابرنگ پاشیده می شود و ... تفاوت عمده ی در توانایی ترکیب ابزارهای غیر مشابه است ) تلاش برای رنگ کردن با آبرنگ روی گچ در زندگی واقعی ) . همچنین مجبور نیستید منتظر خشک شدن چیزی باشید . این نوع برنامه ها به سخت افزار کاربر بسیار وابسته اند . آنها فایلهای حجم درست می کنند و نیاز به حافظه RAM زیاد . تخته مدارهای ویدیویی و پردازنده ی سریع دارند .

معنی یا پیشنهاد شما