natural logarithm

/ˈnæt͡ʃərəlˈlɑːɡəˌrɪðəm//ˈnæt͡ʃrəlˈlɒɡərɪðəm/

(ریاضی) لگاریتم طبیعی، لگاریتم طبیعی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] لگاریتم طبیعی، لگاریتم نپری
[کامپیوتر] لگاریتم طبیعی لگاریتمی بر مبنای e ( حدود 2/718 ) نگاه کنید به logarithm .
[ریاضیات] لگاریتم معمولی

به انگلیسی

• logarithm which has the irrational number "e" as its base (mathematics)

معنی یا پیشنهاد شما