native method

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] روش بومی ( محلی ) برنامه ی کامپیوتری کامپایل شده به زبان ماشین کامپیوتر خاصی که روی آن اجرا می شود .مثلاً یک برنامه ی java معمولاً به کد بایتی java کامپایل می شود . اما در بعضی موارد ممکن است . به یک روش محلی پیوند بخورد که به زبانی مانند c++ نوشته شده و به زبان ماشین کامپایل می گردد .

معنی یا پیشنهاد شما