national characters

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] کاراکترهای ملی کاراکترهایی در کامپیوتر که ظاهر آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . مثلا در کامپیوترهای بزرگ کاراکترهای $ و # و@ کاراکترهای ملی نام دارند . زیرا ممکن است به وسیله یکاراکترهایی مانند y یا E برای خارج از آمریکا جایگزین شوند .

معنی یا پیشنهاد شما