nagware

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] نق افزار نرم افزاری که همیشه به همراه پیامی بر می گردد که تقاضای پاداش دارد . برخی از این برنامخه ها به طور مداوم در حین کارپیامهایی را مبنی بر پرداخت پول ظاهر می کنند . ( پیام register and pay ) .

پیشنهاد کاربران

nagware ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: نِق‏افزار
تعریف: نرم‏افزاری مشروط که مکرراً به طرز آزاردهنده‏ای به کاربر تذکر می‏دهد که باید با پرداخت وجه، نرم‏افزار را به ثبت برساند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما