na

/ˈnɑː//na/

(اسکاتلند)، نه، خیر، مخفف:، (انجیل) ناحوم، امریکای شمالی

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element sodium.

جمله های نمونه

1. Experience is the na me give their mistakes.
[ترجمه گوگل]تجربه چیزی است که به اشتباهات آنها می پردازم
[ترجمه ترگمان]تجربه این است که من اشتباه ات آن ها را انجام می دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What I wan na do is load this kid up with all the starch he can take.
[ترجمه گوگل]کاری که من می‌خواهم انجام دهم این است که تمام نشاسته‌ای که می‌تواند بردارد به این بچه اضافه کنم
[ترجمه ترگمان]چیزی که wan نا دین این بچه رو با تمام نشاسته he بار می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How's he gon na show his face?
[ترجمه گوگل]او چگونه صورت خود را نشان می دهد؟
[ترجمه ترگمان]صورتش چقدر صورتش رو نشون میده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dan, you were gon na get the Advent wreath.
[ترجمه گوگل]دن، تو قرار بود تاج گل ظهور را بگیری
[ترجمه ترگمان] دن \"، تو\" ری - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Tony's gon na bring up the lorry at six o'clock sharp on Saturday night.
[ترجمه گوگل]تونی می خواهد کامیون را ساعت شش صبح شنبه شب بالا بیاورد
[ترجمه ترگمان]ان ان ان ان کامیون را در ساعت ۶ صبح در شب شنبه بالا می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A sixty-six megahertz is gon na do the programs.
[ترجمه گوگل]شصت و شش مگاهرتز قرار است برنامه ها را انجام دهد
[ترجمه ترگمان]یک مگاهرتز شصت و شش مگاهرتز برای این برنامه ها وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I wan na wait, wait, wait just a second.
[ترجمه گوگل]من می خواهم صبر کنم، صبر کنم، فقط یک ثانیه صبر کنم
[ترجمه ترگمان]می خوام، صبر کن، صبر کن، یه لحظه صبر کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If everybody was just gon na get off on weird sounds, there'd be no words.
[ترجمه گوگل]اگر همه فقط می خواستند از صداهای عجیب و غریب استفاده کنند، هیچ کلمه ای وجود نداشت
[ترجمه ترگمان]اگه همه فقط … خ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. How you gon na live better than this?
[ترجمه گوگل]چطور بهتر از این زندگی می کنی؟
[ترجمه ترگمان]تو چقدر از این زندگی بهتر زندگی می کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Now maybe I jus' wan na hang loose.
[ترجمه گوگل]حالا شاید بخواهم آزاد باشم
[ترجمه ترگمان]حالا دی گه دلم می خواد گم و گور شم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You think they gon na believe me?
[ترجمه مهدیه گلزاری] تو فکر می کنی آنها حرف من را باور می کنند ؟
|
[ترجمه گوگل]فکر می کنی آنها حرف من را باور می کنند؟
[ترجمه ترگمان]تو فکر می کنی اونا حرفمو باور نمیکنن؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Its gon na be mighty difficult to find out info from past weeks.
[ترجمه گوگل]پیدا کردن اطلاعات هفته های گذشته بسیار دشوار خواهد بود
[ترجمه ترگمان]gon خیلی سخته که اطلاعات رو از هفته های گذشته پیدا کنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. You wan na go join the human race, right? Start at the bottom?
[ترجمه گوگل]شما می خواهید به نسل بشر بپیوندید، درست است؟ از پایین شروع کنیم؟
[ترجمه ترگمان]تو می خوای به نژاد انسان ها ملحق بشی، درسته؟ از پایین شروع کنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Well you wan na, you wan na check this out and see if you can rack your brain up.
[ترجمه گوگل]خوب شما نمی خواهید، می خواهید این را بررسی کنید و ببینید آیا می توانید مغز خود را بالا ببرید یا خیر
[ترجمه ترگمان]خب، تو، یه نگاهی به این بنداز و ببین میتونی مغزت رو کنترل کنی یا نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Namibia
موضوع: مکان و موقعیت
جمهوری نامیبیا کشوری است در جنوب غربی آفریقا. پایتخت آن ویندهوک است.

تخصصی

[شیمی] سدیم - عنصر نقره فام و آلکالین و موم مانند
[برق و الکترونیک] numerical aperture-روزنه عددی عددی که بیان کننده توان نور جمع شونده در تار نوری و برابر است با سینوس زاویه پذیرش و نصف زاویه مخروط پذیرش، مقدار آن تابعی از ضرایب شکست هسته و غلاف تار است و معمولاً بین 0/2 تا0/27 است . - nano ampere-نانو آمپر یک هزارم یک میکرو آمپر یا 10 به توان منفی 9 - sodium-سدیم عنصر فلزی قلیایی با نقطه ذوب 97/5 درجه سانتی گراد از شکل مایع ان برای خنک کردن راکتورهای هسته ای استفاده می شود . از سدیم روی کاتدهای لامپهای نوری که بیشترین پاسخ مطلوب آنها در انتهای بنفش طیف مربی است. استفاده می شود . عدد اتمی آن 11 و وزن اتمی آن 22/99 است .

انگلیسی به انگلیسی

• northern continent in the western hemisphere, third largest continent in the world (including canada, greenland, mexico, and the united states)
silver white metallic element that is highly reactive to water and is found abundantly in natural combinations (e.g. common salt), natrium (chemistry)
no (scottish)
not available (internet abbreviation)

پیشنهاد کاربران

Narcotics Anonymous
Narcotics Anonymous, founded in 1953, describes itself as a "nonprofit fellowship or society of men and women for whom drugs had become a major problem. " Narcotics Anonymous uses a 12 - step model developed for people with varied substance use disorders and is the second - largest 12 - step organization
...
[مشاهده متن کامل]

معتادان گمنام ( NA, Narcotics Anonymous ) ، یک انجمن بین المللی غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر٬ مشکل اصلی زندگی شان بوده است. این انجمن متشکل از معتادان در حال بهبودی است که به طور مرتب گرد هم می آیند تا به کمک هم پاکی خود ( از مواد مخدر ) را حفظ کنند.
یک گروه حمایتی و برنامه 12 مرحله ای برای بهبودیافتگان از اعتیاد به مواد مخدر
***********************************************************************************************************
مثال؛
“I attend NA meetings to connect with others who understand my struggles. ”
A person discussing their recovery might share, “NA has been instrumental in helping me maintain sobriety. ”
A friend might ask, “Are there any NA meetings in our area that you recommend?”

na
منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Narcotics_Anonymous• https://fluentslang.com/slang-for-rehab/
داده گمشده، داده از دست رفته، داده دردسترس نبوده
NA ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: مُگ
تعریف: ← معتادان گمنام

بپرس