برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

nutter

/ˈnətər/ /ˈnətə/

گردو جمع کن - فندق جمع کن

واژه nutter در جمله های نمونه

1. He's a bit of a nutter.
[ترجمه ترگمان]او یک ذره دیوانه است
[ترجمه گوگل]او کمی شبیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a bit of a nutter.
[ترجمه ترگمان] اون یه کم خل و چل بود
[ترجمه گوگل]او کمی شاد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Burns can be a nutter - especially when he's had a few drinks.
[ترجمه ترگمان]برنز می تونه خل و چل باشه مخصوصا وقتی که چند تا نوشیدنی خورده
[ترجمه گوگل]برنز می تواند سرگیجه باشد - مخصوصا زمانی که چند نوشیدنی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That's got to be some kind of a nutter.
[ترجمه ترگمان] باید یه جورایی خل و چل باشه
[ترجمه گوگل]این باید به نوعی شگفت انگیز باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's a complete nutter. He's got no sense whatsoever.
...

معنی کلمه nutter به انگلیسی

nutter
• if you call someone a nutter, you mean that they are mad or very foolish; an offensive word.

nutter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو نوری
دیوانه کننده
Elina
خل و چل، احمق، دیوانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nutter

کلمه : nutter
املای فارسی : نوتر
اشتباه تایپی : دعففثق
عکس nutter : در گوگل

آیا معنی nutter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )