برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

nut

/ˈnət/ /nʌt/

معنی: مهره، سرپیچ، جوز، اجیل، چرخ دنده ساعت، دیوانه، اجیل گرد اوردن
معانی دیگر: (جمع) آجیل، (مکانیک) مهره، (خودمانی) احمق، خل، آدم غیرعادی، واله، شیفته، دیوانه ی چیزی، سخت مشتاق، میوه ی مغزدار (مانند بادام و پسته و فندق و غیره)، پندوک، (موسیقی - سازهای زهی) خرک (که سیم ها از روی آن رد می شوند)، پیچ ویولن و تار و غیره (که با آن سیم ها را تنظیم می کنند)، پیچ آرشه (که با آن تارهای آرشه را سفت یا شل می کنند)، (عامیانه) هزینه ی اولیه طرح و غیره، (جمع) زغالسنگ ریزه، (خودمانی) کله، (جمع - زننده) خایه ها، تخم ها، پندوک گردآوردن، چر  دنده ساعت

بررسی کلمه nut

اسم ( noun )
عبارات: a tough nut to crack
(1) تعریف: a dry seed or fruit composed of a usu. edible kernel or meat encased in a woody or leathery shell.

(2) تعریف: the kernel or meat, apart from the shell.

(3) تعریف: a usu. square or hexagonal piece of metal, plastic, or other material that has a spirally grooved hole into which a bolt fits.

(4) تعریف: (informal) an enthusiast.
مشابه: hound, maniac

(5) تعریف: (slang) a foolish or eccentric person.
مشابه: buff, eccentric, oddball

(6) تعریف: (often pl.; vulgar slang) a testicle.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: nuts, nutting, nutted
مشتقات: nutlike (adj.)
• : تعریف: to search for or gather nuts.

واژه nut در جمله های نمونه

1. nut and bolt
(پیچ و مهره) مهره و پیچ

2. nut and bolt
پیچ و مهره

3. finger nut
مهره‌ی خروسکی

4. a movie nut
دیوانه‌ی سینما

5. screw the nut on the bolt
مهره را سر پیچ بپیچان.

6. off one's nut
(خودمانی) احمق،نابخرد،خل

7. he is a nut (he is nuts)
او خل است.

8. hard (or tough) nut to crack
(شخص یا چیز) سخت،دشوار،آنچه که فهم یا پرداختن به آن مشکل است

9. he drives like a nut
او دیوانه‌وار رانندگی می‌کند.

10. Take your spanner, and tighten the nut.
[ترجمه ترگمان]spanner را بردارید و the را محکم بگیرید
[ترجمه گوگل]کلید خود را بردارید و مهره را بچرخانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The nut has worked off.
[ترجمه ترگمان] خل و چل کار کرده
[ترجمه گوگل]مهره کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف nut

مهره (اسم)
die , vertebra , piece , bead , nut , marble , glaze , shell resembling a pearl
سرپیچ (اسم)
die , coupling , nut , burner , screw head
جوز (اسم)
nut , nutmeg
اجیل (اسم)
nuts , nut
چرخ دنده ساعت (اسم)
nut
دیوانه (صفت)
mad , nuts , moony , insane , demented , lunatic , crazy , gaga , natural , batty , nut , frenetic , phrenetic , fanatic , fanatical , cuckoo , fey , hare-brained , loony , luny , mad-brained , manic , mooney , moonstruck , nutty
اجیل گرد اوردن (فعل)
nut

معنی عبارات مرتبط با nut به فارسی

قهوه ای تیره، (رنگ) فندقی، رنگ قهوه ای فندقی، رنگ شاه بلوطی
(خودمانی) آدم خل و ضع، خل، غیر عادی
فندق شکن، یکجور پرنده اروپایی که مانند کلاهاست
مازو
روغن گردو یا فندق
انواع کاج هایی که تخم آنها خوراکی است
بتل، فوفل (که در برخی از کشورهای خاور دور و شبه قاره ی هند به عنوان انگیخت گر جویده می شود)، فوفل فوفل
پیچومهره
(گیاه شناسی) درخت جوز برزیلی (bertholletia excelsa از خانواده ی lecythis - بومی برزیل)، جوز برزیل
یکجورگردوی امریکایی
بلارد
نارگیل
(گیاه شناسی) کوکیلیا (میوه ی نخل پیاساوا piassava palm - بومی کشور برزیل)
بادام زمینی، دنبلان
بادام زمینى
...

معنی nut در دیکشنری تخصصی

nut
[عمران و معماری] مهره
[مهندسی گاز] مهره
[زمین شناسی] مهره
[نساجی] مهر
[ریاضیات] مهره ی ضامن، مهره، مهره ی شاتون
[کوه نوردی] گُوِه
[عمران و معماری] پیچ و مهره
[مهندسی گاز] پیچ و مهره
[عمران و معماری] مهره ماسوره
[مهندسی گاز] مهره ماسوره
[زمین شناسی] مهره ماسوره
[نساجی] رنگ قهوه ای فندقی - رنگ شاه بلوطی
[نساجی] لیف میوه ای - لیف درخت
[نساجی] الیاف جوزه ای
[کوه نوردی] گُوِه کش
[عمران و معماری] واشر مهره
[خودرو] مهره تنظیم یاتاقان
[نساجی] مهره کلاهکی
[نساجی] بادام زمینی
[ریاضیات] مهره ی دستی، فلکه ی دستی
[سینما] پیچ میزان لامپ
[مهندسی گاز] مهره لائی
...

معنی کلمه nut به انگلیسی

nut
• dry fruit contained in a shell; hard fruit of certain plants; square or hexagonal threaded metal piece which fastens onto a screw to secure it; person who is enthusiastic, buff; insane person (slang); head of a person (slang); operating expenses to be recovered for launching a movie or play (slang)
• gather nuts
• nuts grow on trees. they have hard shells and firm insides that can be eaten.
• a nut is also a small piece of metal with a hole in it which a bolt screws into. nuts and bolts are used to fasten things together.
nut cake
• baked cake which contains nuts
nut cookies
• cookies with nuts
nut spread
• creamy food with a nut flavor intended for spreading on bread
be on the nut
• be broke, have no money
coupling nut
• ring which screws onto the barrel of an uzzi sub-machine gun
crack a nut
• split open a dry nut
earth nut
• general name for the peanut
ginger nut
• gingersnap, ginger flavored cookie
lock nut
• thin nut which is screwed up tightly on another nut in order to prevent it from getting loose
monkey nut
• (british) peanut in its shell; goober (slang)
• a monkey nut is the same as a peanut; an informal expression.
pal nut
• ring that is is combined with a screw in order to prevent it from opening
pine nut
• sweet edible seed growing in a hard shell in the pine cone of certain pine trees
safety nut
...

nut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nikan
آجیل
مجید دلبندم
اجیل
ممد
یه معنی عامیانه هم داره هم‌معنی Cumـه و مثلا Bust a Nut یعنی پاچیدن!
Shima
بعضی اوقات به معنی دیوانه
یوسف صابری
UK SLANG

سر
کله
Head
مهران داور

[خوراکی]
مغزدانه‌ی هر هسته‌ی سفت و سخت را می‌گویند که اصطلاحاً به آن‌ها هسته‌ها یا میوه‌های �فندقی� اطلاق می‌شود؛ خشکه‌بار، میوه‌های مغزدار، اکثر دانه‌های مغذی، جوز

مانند: فندق، گردو، مغزِ پسته، بادام، نارگیل

این واژه در ترکیب معناهای مختلفی به خود می‌گیرد. مانند:
Nut pine=
تخمِ خوراکی میوه‌ی کاج
Ground nut=
بادام زمینی
Coquilla nut=
کوکیلیا (میوه‌ی درخت پیاساوای/ نخل بومی برزیلی)

به این گروه از میوه‌ها در دسته‌بندی، �فندقی� می‌گویند که مطابق فرهنگ‌های گیاه‌شناسی و لانگمن ۲۰۱۸ و... بادام، گردو، پسته، بادام‌زمینی و بسیاری دیگر از مغزدانه‌ها هم شامل آن‌ها می‌شوند.

گاهی هم منظور از �فندقی� همان رنگِ قهوه‌ای فندقی است. مثال:
Its color is nut.=
رنگش فندقی است.
Nut brown=
قهوه‌ای فندقی، قهوه‌ای شاه‌بلوطی، فندقی، قهوه‌ای تیره

درختان کاجی که در ایران هستند هم چون دانه‌شان خوراکی است از دسته‌ی فندقی‌ها هستند.

در حالت فعل هم دیده شده که:
Nut=
قاطی کردن آجیل، جورکردنِ آجیل، آجیل درست کردن

�فندقی� یعنی دانه‌ یا مغزدانه‌ای که جزء دسته‌ و رده‌ی گیاهی فندقی‌ها باشند مثل مواردی که بالاتر درج شد.
یعنی بادام، پسته، گردو، بادام‌زمینی و امثالهم همگی �فندقی� هستند.
They're all nuts.

اگر در متنی فارسی دیدید که معادل �نات� به کار رفته است، احتمال دارد که مترجم خواسته‌است معنای غیرخوراکی و غیرغذایی آن را در متنی جنسی دست‌کاری عمدی یا به قول لفور (۱۹۸۵) بازنویسی کند.

نیز در استعاره داریم:
آدمِ کله‌فندقی
خرسِ کله‌فندقی=
Bare bear

بد نیست اینجا به فندق در زبان شعر نیز اشاره گردد: در اشعار کلاسیک شعرای ایرانی، خاقانی از فندق در وجه استعاری بسیار خوب و زیبا در اشعارش استفاده کرده است. در نظم و نثر، معمولاً دهان به پسته و فندق به سرانگشت و نیز لب‌های محبوب تشبیه می‌شوند:

دستِ خزان درنشاند، چاهِ زنخدانِ سیب
لعبِ چمن برگشاد، گوی گریبانِ نار

تا که سرانگشتِ تاک، کرد خزان، فندقی
کرد چمن پرنگار، پنجه‌ی دستِ چنار
�خاقانی/قصاید�

اینجا خاقانی به طرز شگفت‌آوری با صنایع ادبی به خصوص استعاره و کنایه و تشبیه با طبیعت و انواع درختان و رنگ‌ها بازی کلامی می‌کند و یا:

به دو میگون‌لب و پسته‌دهنت
به سه بوسِ خوش و فندق‌شکنَت
به زره‌پوشِ قدِ تیروَشَت
�خاقانی�

اینجا هم خاقانی در دوبیت کوتاه لب‌ها را به فندق و دهان را به پسته تشبیه کرده است و آن دو را در وجه استعاری به کاربرده؛ همینطور در بیت زیر سروده‌ی خاقانی:

من کی‌ام کز شکر و پسته‌ی تو
بوسِ فندق‌شکنت یارم جست

�فندق‌شکن� کنایه از کسی است که بوسه بر لبِ محبوب زند.
�فندقِ سنجاب‌رنگ� کنایه از آسمان
�فندقِ سیم� کنایه از ستاره‌های درخشان آسمان
�فندقه‌ی شکر� کنایه از دهان معشوق
�فندقی� کنایه از هر چیز یا کس بسیار ریز و کوچک یا شبیه فندق دارد. جمال‌زاده می‌گوید: �یارو با همه‌ی ریزی و کوچکی و قدوقواره‌ی فندقی، حسین‌کُرد و یا رستم‌دستانی است.�

و از حکیم فردوسی:
فرنگیس بگرفت گیسو به دست
به فندق، گل ارغوان را بخست

اینجا اشاره‌ی فردوسی به �انگشتِ حنابسته� است.

و از خواجو داریم:

به لؤلؤ خراشیده عناب را
به فندق تراشیده مهتاب را

در مشک می فکند به فندق شکنج و تاب
وز ناز و عشوه گوشه‌ی بادام می‌شکست

از مجیر بیلقانی داریم:
دل به دو نیمه می‌کنم با تو به شکلِ پسته‌ای
با من اگر شبی شود فندق تو شکرفشان

از کمال خجند:
از فندق تو هیچ نخیزد به جز نبات
در پسته‌ی تو هیچ نگنجد مگر سخن
الناز
دیوانه چیزی بودن مثل the computer nut یعنی دیوانه کامپیوتر بودن
مونا
nut person = insane person (Slang); head of a person (Slang);
مغز فندقی، احمق ، دیوانه
بهروز مددی
سرسخت در اصطلاحات عامیانه
He was a tough nut to crack
but he did crack
خیلی مقاومت کرد، ولی دوام نیاورد.
سحر نجات پور
مشتاق ( enthusiast )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nut

کلمه : nut
املای فارسی : نات
اشتباه تایپی : دعف
عکس nut : در گوگل

آیا معنی nut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )