برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1464 100 1

notoriously


بطور انگشت نما، برسوایی، آشکارا، بطور آشکار، مشهورانه

واژه notoriously در جمله های نمونه

1. The group has been notoriously fickle in the past.
[ترجمه ترگمان]این گروه در گذشته به شدت بی‌ثبات بوده‌است
[ترجمه گوگل]این گروه قبلا شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "Breach of the peace" is a notoriously imprecise notion.
[ترجمه ترگمان]\"نقض صلح\" یک مفهوم بسیار دقیق است
[ترجمه گوگل]'نقض صلح' یک مفهوم عمیقا نامشخص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Birth rates are notoriously difficult to predict.
[ترجمه ترگمان]پیش‌بینی میزان تولد برای زایمان بسیار دشوار است
[ترجمه گوگل]نرخ تولد دشوار است برای پیش بینی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The weather here is notoriously fickle.
[ترجمه ترگمان]آب و هوای اینجا کاملا بی‌ثبات است
[ترجمه گوگل]آب و هوا اینجا به شدت ناکارآمد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه notoriously به انگلیسی

notoriously
• in a notorious way

notoriously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
برای تاکید بر اینکه کیفیت و واقعیت یک چیز به بدی شناخته شده است
ملیکا
انگشت‌نما
محدثه فرومدی
رسواگونه، به طور رسواگونه‌ای، بافضاحت، فضاحت‌بار است که...، به صورت افتضاح، با بدنامی
مهدی پیمان مهر
نا امید کننده ای
مهدی پیمان مهر
طرز ناامیدکننده ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی notoriously
کلمه : notoriously
املای فارسی : نتریوسلی
اشتباه تایپی : دخفخقهخعسمغ
عکس notoriously : در گوگل

آیا معنی notoriously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران