برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

notorious

/noʊˈtɔːrɪəs/ /nəʊˈtɔːrɪəs/

معنی: بدنام رسوا
معانی دیگر: انگشت نما، بدنام، بی آبرو، کیاده، زبانزد، شناخته، معروف، شناسا

بررسی کلمه notorious

صفت ( adjective )
مشتقات: notoriously (adv.)
• : تعریف: widely known or spoken of, esp. for something unfavorable or bad.
مترادف: infamous
مشابه: celebrated, dishonorable, disreputable, famous, ignominious, legendary, notable, outrageous, renowned, scandalous, well-known

واژه notorious در جمله های نمونه

1. a notorious bootlegger who bootlegged whisky from canada
قاچاقچی معروفی که از کانادا ویسکی قاچاق می‌کرد

2. a notorious gambler
قمارباز رسوا

3. quite a notorious figure
آدمی کاملا رسوا

4. the most notorious cancer-cure quack in recent years
رسواترین پزشک مدعی درمان سرطان در سال‌های اخیر

5. these birds are notorious for their ability to dive into water
قدرت این پرندگان در شیرجه رفتن در آب معروف است.

6. one of the most notorious government prisons
یکی از بدنام‌ترین زندان‌های دولتی

7. iron is one of the notorious conductors of heat
آهن یکی از رساناهای شناخته شده‌ی گرما است.

8. i am the one who is notorious in the city for falling in love
من آن کسم که شهره‌ی شهرم به عشق ورزیدن.

9. his escape with the mayor's daughter made him notorious throughout the region
فرار او با دختر شهردار او را در سرتاسر آن ناحیه انگشت نما کرد.

10. Such a notorious person has got to the top of the company. That's more than I bargained for.
[ترجمه ترگمان]این شخص بدنام، به بالاترین قسمت شرکت رسیده‌است این بیشتر از آن چیزی است که من انتظارش را داشتم
...

مترادف notorious

بدنام رسوا (صفت)
notorious

معنی notorious در دیکشنری تخصصی

notorious
[حقوق] مشهور، معروف، واضح، آشکار، زبانزد، بدیهی

معنی کلمه notorious به انگلیسی

notorious
• infamous, known for disgrace; well-known (usually ignobly)
• someone or something that is notorious is well known for something bad.
notorious big
• christopher wallace (1973-97), american rap musician
notorious character
• well-known character, famous person
was notorious
• was known for evil, had a bad reputation

notorious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دالوند
سابقه دار
عاطفه موسوی
زبانزد (برای چیز منفی)
سرگل رضائی
رسوایی
محمد رومزی
متجاهر
خیری
بدنام_رسوا_منفور
Atousa Gh
= ill fame
=infamous
angel triniti
معروف ( از جهت منفی )

کسی که بخاطر صفات یا کارهای بد و منفی شناخته شده باشه رو میگن notorious .
مثلا هیتلر معروف و شناخته شده بودولی نه از جهت خوبی .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی notorious
کلمه : notorious
املای فارسی : نتریوس
اشتباه تایپی : دخفخقهخعس
عکس notorious : در گوگل

آیا معنی notorious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )