برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1412 100 1

not playing with a full deck

معنی کلمه not playing with a full deck به انگلیسی

not playing with a full deck
• (slang) mentally incompetent or unstable; insane

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صالــــــح افتخـــــــــــــاری
باهوش نبودن،احمق بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not playing with a full deck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )