برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
not - over - yet
شبکه مترجمین ایران

not over yet

not over yet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
هنوز تمام نشده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی not over yet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )