برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1389 100 1

not long after that

معنی کلمه not long after that به انگلیسی

not long after that
• shortly after, short time later

not long after that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا آزاد
کمی بعد از، در حدودِ
میعاد نادری
دیری نگذشت که ...
سهیلا مهرزاد ثمرین
دیری نپایید که...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not long after that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )