برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

not invented here

not invented here را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ala
سندرم �اینجا اختراع نشده است�
رهگذر
سندروم نگرش منفی نسبت به ایده ها و فناوری های ناشی از یک منبع خارجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی not invented here مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )