برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
not - be - on - speaking - terms

not be on speaking terms

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yaser
با هم قهر بودن - با یکدیگر حرف نزدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not be on speaking terms مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )