برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
not - as - much - as - 'd - like - you

not as much as i 'd like you

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا رهامی
نه به اون اندازه که دوست دارم
مثلا سوال میکنه آیا تو هم تنیس بازی می کنی ؟
جواب می ده ؟‌نه به اون اندازه که دوست دارم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not as much as i 'd like you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران