برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

nostalgia

/nɒˈstældʒə/ /nɒˈstældʒə/

معنی: احساس غربت، دلتنگی برای میهن
معانی دیگر: (برای میهن یا خانه و خانواده) دلتنگی، فراق، درد دوری، درد جدایی، غریبی، غم غربت، درد غریبی، حسرت گذشته، آرزوی گذشته، تاسه

بررسی کلمه nostalgia

اسم ( noun )
مشتقات: nostalgic (adj.), nostalgically (adv.)
• : تعریف: sentimental remembrance of or longing for people, places, possessions, or experiences of the past.

- Looking through his old letters and photographs filled him with nostalgia.
[ترجمه ترگمان] با نگاه کردن به نامه‌های قدیمی و عکس‌ها او را با دل‌تنگی پر کرد
[ترجمه گوگل] با نگاه کردن به نامه های قدیمی و عکس های او، نوستالژی را پر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Nostalgia is what brings many former students back for their school reunions.
[ترجمه ترگمان] نوستالژی چیزهایی است که بسیاری از دانشجویان سابق را برای تجدید دیدار مدرسه به ارمغان می‌آورد
[ترجمه گوگل] نوستالژی چیزی است که بسیاری از دانشجویان سابق را برای برگزاری همایش های مدرسه خود به ارمغان می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه nostalgia در جمله های نمونه

1. his nostalgia for the happy days of his youth
یاد کردن حسرت آمیز او از روزهای خوش جوانی

2. she felt a sudden pang of nostalgia for her mother
ناگهان برای مادرش احساس دلتنگی کرد.

3. He might be influenced by nostalgia for his happy youth.
[ترجمه ترگمان]او ممکن است تحت‌تاثیر دلتنگی برای جوانی سعادتمند او قرار بگیرد
[ترجمه گوگل]او ممکن است تحت تاثیر نوستالژی برای جوانان خوشحال خود باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is filled with nostalgia for her own college days.
[ترجمه ترگمان]او به خاطر روزه‌ای دانشگاهی خودش پر از دلتنگی است
[ترجمه گوگل]او برای روزهای کالج خود نوستالژی را پر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some people feel nostalgia for their schooldays.
[ترجمه ترگمان]بعضی از مردم برای مدرسه رفتن احساس دلتنگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]بعضی از افراد برای مدرسه هایشان احساس دلتنگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Wish ...

مترادف nostalgia

احساس غربت (اسم)
nostalgia
دلتنگی برای میهن (اسم)
nostalgia

معنی nostalgia در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] یادمانه احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا، اشخاص و موقعیت های گذشته دلتنگی شدید برای زادگاه . این واژه از دو کلمه یونانی ساخته شده است: nostos که به معنی بازگشت به خانه است و algia که معنی «درد» می دهد. حاصل یک واژه سازی در پایان سده هفدهم میلادی است.

معنی کلمه nostalgia به انگلیسی

nostalgia
• feeling of longing for the past or bygone things, sentimentality
• nostalgia is an affectionate feeling for things you have experienced in the past.

nostalgia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز
A.A
تداعی خاطرات تلخ یا شیرین
Feridoon eftekjari
یادش به خیر
عاطفه موسوی
احساس دلتنگی
حمید
بنظرم معادل فارسی ندارد
این کلمه به معنای احساسی است که به آدم دست میده در هنگامی که به گذشته فکر میکند

مثلا شما یک جاقلمی قدیمی میبینید که مثل اون رو تو دبستان داشتین و بعد از دیدن اون، اون روزگار دوباره تو خاطراتتون میاد، اینجا یک احساسی بهتون دست میده به اون احساس میگن nostalgia
و به اون جاقلمی میگن nostalgic
ژ.ب
نوستالژی
جلال نجاریزدی
خاطره انگیز
Maede
معنای دلتنگی را در زبان‌های مختلف می‌خوندم که رسیدم به �Nost�lgico�به زبان اسپانیایی یعنی دلتنگی، اما دلتنگی غریب؛ دلتنگی‌ای که با خودش حس غربت می‌آورد.
فکر کن نشسته باشی تو خانه و به جای دیدن جای خالیش، خودت را میون خونه ات غریب ببینی، شبیه مهاجرانی که توخونه‌ی خودشون هم غریب‌اند. انگار اون که رفته، وطنت بوده..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی nostalgia

کلمه : nostalgia
املای فارسی : نوستالژیا
اشتباه تایپی : دخسفشملهش
عکس nostalgia : در گوگل

آیا معنی nostalgia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )