برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

nonprescription

/ˌnɑːnprəˈskrɪpʃən/ /ˌnɑːnprəˈskrɪpʃən/

(دارو) بی نسخه، در دسترس همه (بدون نیاز به نسخه) (over the counter هم می گویند)

بررسی کلمه nonprescription

صفت ( adjective )
• : تعریف: for sale without a prescription.

- Aspirin is a nonprescription drug.
[ترجمه ترگمان] آسپرین داروی محرک است
[ترجمه گوگل] آسپرین یک داروی بدون نسخه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه nonprescription در جمله های نمونه

1. We spent £ 43 a head on non-prescription remedies in 199
[ترجمه ترگمان]ما در سال ۱۹۹ میلیون پوند برای داروهای تجویز شده خرج کردیم
[ترجمه گوگل]ما در سال 199 صرف داروهای تجویزی 43 پوند شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Typically, each kit will include bandages, plasters, emergency survival blanket, burns kit and non-prescription drugs.
[ترجمه ترگمان]به طور معمول، هر جعبه شامل باند، مرهم، پتوی زنده زنده، سوختگی‌های ناشی از سوختگی و داروهای تجویز نشده است
[ترجمه گوگل]به طور معمول، هر کیت شامل باند، پلاستر، پتو امداد اضطراری، کیت سوختگی و داروهای غیر تجویزی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Apply cold compresses and take aspirin or another nonprescription pain reliever if necessary, says KleinSchwartz.
[ترجمه ترگمان]در صورت نیاز، کمپرس سرد را روی کمپرس سرد قرار دهید و در صورت نیاز، مسکن را امتحان کنید
[ترجمه گوگل]KleinSchwartz می گوید: در صورت لزوم، آسپیرین یا سایر داروهای ضد درد بدون تجویز را مصرف کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are many books that describe prescription and non-prescrip ...

معنی کلمه nonprescription به انگلیسی

nonprescription
• not requiring a doctor's order and signature (for a medication)

nonprescription را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
داروی قابل خرید بدون نسخه پزشک
بی نیاز
(داروی) بدون نسخه
of drugs) that you can buy directly)
without a special form from a doctor

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی nonprescription

کلمه : nonprescription
املای فارسی : ننپرسکریپتین
اشتباه تایپی : دخدحقثسزقهحفهخد
عکس nonprescription : در گوگل

آیا معنی nonprescription مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )