برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

noninverting input


ورودی غیروارونگر

noninverting input را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی noninverting input

کلمه : noninverting input
املای فارسی : ننینورتینگ اینپوت
اشتباه تایپی : دخدهدرثقفهدل هدحعف
عکس noninverting input : در گوگل

آیا معنی noninverting input مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )