برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

nominal value

/ˈnɑːmənl̩ˈvæljuː/ /ˈnɒmɪnl̩ˈvæljuː/

معنی: ارزش اسمی، قیمت اسمی
معانی دیگر: رجوع شود به: par value، سهمی، قیمت واقعی سهم که روی ان نوشته شده

واژه nominal value در جمله های نمونه

1. The shares were sold for well below their nominal value.
[ترجمه ترگمان]سهام به خوبی به ارزش اسمی خود فروخته شدند
[ترجمه گوگل]سهام به خوبی تحت ارزش اسمی آنها فروخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The nominal value is meaningless and may be misleading, except in so far as it determines the minimum liability.
[ترجمه ترگمان]ارزش اسمی بی‌معنی است و ممکن است گمراه‌کننده باشد، به جز در مواردی که حداقل بدهی را تعیین می‌کند
[ترجمه گوگل]ارزش اسمی بی معنی است و ممکن است گمراه کننده باشد، مگر اینکه تا آنجا که کمترین مسئولیت را تعیین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The box, with a nominal value of £ was for the Anthony Nolan Bone Marrow trust.
[ترجمه ترگمان]این جعبه با مقدار اسمی ارزش اسمی برای خانواده آنتونی نولان Bone بود
[ترجمه گوگل]جعبه با ارزش اسمی £ برای اعتماد به آنتونی نولان استخوان ماررو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The nominal value is the original purchase and redemption price.
[ترجمه ترگمان]ارزش اسمی خرید ...

مترادف nominal value

ارزش اسمی (اسم)
face value , nominal value
قیمت اسمی (اسم)
nominal value

معنی nominal value در دیکشنری تخصصی

nominal value
[عمران و معماری] مقدار اسمی
[برق و الکترونیک] مقدار نامی
[ریاضیات] مبلغ اسمی، ارزش اسمی
[حسابداری] ارزش اسمی

معنی کلمه nominal value به انگلیسی

nominal value
• of little worth

nominal value را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nominal value
کلمه : nominal value
املای فارسی : نامینال ولیو
اشتباه تایپی : دخئهدشم رشمعث
عکس nominal value : در گوگل

آیا معنی nominal value مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )