برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1424 100 1

noise pollution


(وجود صداهای ناهنجار در محیط زیست - به ویژه در شهرها) صدا آلودگی، آلودگی صوتی

واژه noise pollution در جمله های نمونه

1. Or the ear which shouts, about noise pollution.
[ترجمه ترگمان]یا گوشت که در مورد آلودگی هوا فریاد می‌زند
[ترجمه گوگل]یا گوش که فریاد می زند، در مورد آلودگی صوتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our survey revealed a noise pollution impact on the community that is not imagined.
[ترجمه ترگمان]نظرسنجی ما تاثیر آلودگی صوتی بر جامعه را نشان داد که تصور نمی‌شود
[ترجمه گوگل]نظرسنجی ما آثار آلودگی صوتی را بر جامعه ای که تصور نمی شود نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Most of the cities were affected by light noise pollution.
[ترجمه ترگمان]بیشتر شهرها تحت‌تاثیر آلودگی صداهای نور قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]اکثر شهرها تحت تاثیر آلودگی صوتی نور قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ball mills are the main source of noise pollution in power plants. Noise isolation hoods are most suitable for noise absorption, vibration damping and sound isolation.
[ترجمه ترگمان]کارگاه‌های بال منبع اصلی آلودگی صوتی در کارخانه‌های برق هست ...

معنی noise pollution در دیکشنری تخصصی

noise pollution
[عمران و معماری] آلودگی شنیداری
[برق و الکترونیک] آلودگی نویز شرایطی که در آن بلندی و مشخصه های دیگر نویز همراه با یکدیگر ، محیط را برای انسان نامطلوب می سازند. عوامل موثر در درجه آلودگی نویز شامل پاسخهای مردم مختلف به صداهای متعدد ، زمان قرار گرفتن در معرض نویز ، زمان روز و مقدار درد یا صدمه فیزیکی به گوش انسان در اثر نویز است.

noise pollution را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی noise pollution
کلمه : noise pollution
املای فارسی : نویس پللوتین
اشتباه تایپی : دخهسث حخممعفهخد
عکس noise pollution : در گوگل

آیا معنی noise pollution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )