برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1424 100 1

noise generator

/ˌnɔɪzˈdʒenəˌretər/ /noɪzˈdʒenəreɪtə/

خش زا

معنی noise generator در دیکشنری تخصصی

noise generator
[برق و الکترونیک] مولد نویز ابزاری که یک یا چند نوع سیگنال نویز را تولید می کند و بخش معینی از طیف بسامدی را پوشش می دهد. نویز تولید شده می تواند شامل نویز سفید یا رنگی و انواع سیگنالهای نویز استاندارد شده ی صنعتی باشد. نویز می تواند واقعاً تصادفی باشد، مانند آنچه که در حالت طبیعی وجود دارد یا به طور مجازی تصادفی باشد ، که در این نوع ، الگوهای نویزی با اجزا و مدت زمانهای معلوم با سرعت تکراری ثابتی ایجاد می شوند.
[برق و الکترونیک] مولد نویز گاؤسی مولد سیگنالی که سیگنالهای نویز تصادفی با مؤلفه های بسامدی دارای توزیع گاؤسی تولید می کند.
[برق و الکترونیک] مولد نویز حرارتی مولدی که براساس آشوبهای حرارتی ذاتی لامپ الکترونی برای تولید منبع نویز درجه بندی شده عمل می کند .

noise generator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی noise generator
کلمه : noise generator
املای فارسی : نویس ژنراتور
اشتباه تایپی : دخهسث لثدثقشفخق
عکس noise generator : در گوگل

آیا معنی noise generator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )