برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

no seriously

no seriously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا رهامی
نه بابا!
جدی نمی گی !
علی
بستگی به لحن گفتنش داره :
نه واقعا راست می گم
نه بی شوخی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no seriously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران