برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

no op instruction

/ˈnoʊˈɑːpˌɪnˈstrəkʃn̩/ /nəʊɒpɪnˈstrʌkʃn̩/

دستورالعمل بی اثر

no op instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی no op instruction

کلمه : no op instruction
املای فارسی : نو آووپ اینستروکتین
اشتباه تایپی : دخ خح هدسفقعزفهخد
عکس no op instruction : در گوگل

آیا معنی no op instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )