برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1471 100 1

no one

/ˈnoʊˈwən/ /nəʊwʌn/

معنی: هیچ کس
معانی دیگر: هیچ نفر

بررسی کلمه no one

ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: no person; nobody.
متضاد: everybody, everyone, somebody

واژه no one در جمله های نمونه

1. One ploughs, another sow; who will reap no one knows.
[ترجمه ترگمان]یک گاو آهن، یک ماده خوک دیگر؛ کسی که هیچ‌کس نمی‌داند
[ترجمه گوگل]یک بلوس، گاو دیگری؛ کسی که دروغ می گوید هیچ کس نمی داند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No one can disgrace us but ourselves.
[ترجمه سروین] هیچکس به غیر از خودمان نمی تواند ما را بسوزاند
|
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌تواند ما را بدنام کند، جز خودمان
[ترجمه گوگل]هیچ کس نمی تواند ما را بسوزاند اما خودمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No one wise at all times.
[ترجمه ترگمان]در تمام این مدت هیچ‌کس عاقل نبود
[ترجمه گوگل]هیچ کس عاقلانه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No one can degrade us except ourselves; that if we are worthy, no influence can defeat us.
...

مترادف no one

هیچ کس (ضمير)
anybody , no one , nobody

معنی عبارات مرتبط با no one به فارسی

هیچکس اینجا نیست
هیچکس به تنهایی نمیتواند این کار را بکند
صدای هیچکس درنیامد

معنی کلمه no one به انگلیسی

no one
• no person, nobody; not anyone, not one person
no one but me
• nobody else except for myself
no one cares
• not important to anyone
no one else
• nobody else, no other person
no one gives a damn
• no one cares
no one said a word
• no one opened his mouth to say anything
no one special
• not anyone important, not a person of significance; not anyone in particular, not a specific person

no one را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amyz
هیچکی
هیچ یک
محدثه فرومدی
هیچ فردی، هیچ احدی، هیچ آدمی
Dina
هیچ فردی
دوریان هاویلیارد
هیچکس
هیچکی
هیچ فردی

سحر
هیچ فردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no one
کلمه : no one
املای فارسی : نو اونه
اشتباه تایپی : دخ خدث
عکس no one : در گوگل

آیا معنی no one مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران