برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

no more

واژه no more در جمله های نمونه

1. We have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it.
[ترجمه ترگمان]ما حق نداریم بدون تولید آن، شادی را بدون تولید آن، بدون تولید آن، مصرف کنیم
[ترجمه گوگل]ما حق نداریم که بدون استفاده از شادی، صرف غذا دهیم، تا بتوانیم ثروت را بدون تولید آن مصرف کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Once on shore, we pray no more.
[ترجمه ترگمان]یک‌بار در ساحل دیگر دعا نمی‌کنیم
[ترجمه گوگل]هنگامی که در ساحل، دیگر دعا نمی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Weep no more, no sigh, nor groan. Sorrow calls no time that's gone .
[ترجمه ترگمان]گریه و زاری و ناله و زاری و ناله و زاری و ناله و زاری و ناله و زاری و ناله و زاری و ناله و زاری و ناله و ناله و ناله غم و اندوه وقتی نیست که از بین برود
[ترجمه گوگل]نه بیشتر گریه کنید، نه آه و نه غم و اندوه غم و اندوه به زمان نیاز ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A man can do no more than he can.
[ترجمه ترگمان]یک مرد می‌تواند بیش از آنچه بتواند انجام دهد
[ ...

معنی عبارات مرتبط با no more به فارسی

بس کن، بس کنید، دیگر حرفی نزن یانزنید

معنی کلمه no more به انگلیسی

no more
• not again; anymore, not any more
no more than
• not above-, not over-, not greater than
faith no more
• famous american rock and roll band
say it no more
• don't say anything else, don't say another word
there's no more
• there is nothing left, there is none, it is finished
to be no more
• die, pass away

no more را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین نعیمی
دیگر ، دیگه
ebi
دیگر نه ، نه دیگر
حسین رحمانی
بس است
علی محمد خوشنودی
نه بیشتر، نه دیگر
Asraram
بس کن
حسين
not more, not less
نه بيشتر نه كمتر
Maryam
بیشتر از این
Maryam
بیشتر از این
I can endure no more(من بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم)
Ara
معادل معنایی no more space چی میشه
و همینطور no more being ruthless
حمیدرضا
کافیست
سکینه رضائی
No more به معنای (فراتر از چیزی یا بیشتر از ...) یا (دیگه خبری از ... نیست)
مثال: به این عبارت توجه کنین؛
I suppose marriage will mean sacrifices
No more shaving your legs on the toilet
تصور می‌کنم ازدواج به معنای فداکاری باشه.چیزی فراتر از تراشیدن پاهاتون در توالت! یا به این معنی دیگه از شلخته بازیا و خوشگذرونیا خبری نیس.
و یا میشه no more ر مترادف با no longer گرفت که به معنی( دیگر، اصلا و...) است؛
مثال:
she no longer calles me.
او دیگه به من زنگ نمیزنه.
سعید حسینی
دیگه کافیه
مالک میرزائی
دیگه نه ، دیگه قرار نیست... ، بسه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی no more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )