برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - man - is - an - island
شبکه مترجمین ایران

no man is an island


بنی آدم اعضای یکدیگراند

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امینه
ما هم جزی از کل هستیم ... گر نخواهی شوی رسوا همرنگ جماعت شو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی no man is an island

کلمه : no man is an island
املای فارسی : نو من ایز آن آیلند
اشتباه تایپی : دخ ئشد هس شد هسمشدی
عکس no man is an island : در گوگل

آیا معنی no man is an island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )