برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

nit picking


ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاری

nit picking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس محمدی
ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاری
Figure
ایراد بنی اسراییلی گرفتن

engage in fussy or pedantic fault-finding.
"the state is nitpicking about minor administrative matters"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی nit picking
کلمه : nit picking
املای فارسی : نیت پیککینگ
اشتباه تایپی : دهف حهزنهدل
عکس nit picking : در گوگل

آیا معنی nit picking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )