برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1475 100 1

nill

/ˈnɪl/ /ˈnɪl/

(قدیمی) نخواستن، رد کردن یا شدن، بی میل بودن، نخواستن، انکار کردن

واژه nill در جمله های نمونه

1. will i, nill i
چه بخواهم چه نخواهم

2. will i, nill i
چه بخواهم چه نخواهم

nill را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nill
کلمه : nill
املای فارسی : نیلل
اشتباه تایپی : دهمم
عکس nill : در گوگل

آیا معنی nill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران