برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

next to last

معنی next to last در دیکشنری تخصصی

next to last
[ریاضیات] قبل از آخرین
[ریاضیات] قبل از آخرین مرحله
[ریاضیات] رأس قبل از آخر

next to last را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهره
یکی مانده به آخر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی next to last مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )