برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

newsreader


System.String[]

واژه newsreader در جمله های نمونه

1. The former newsreader is being tipped as a possible successor to the outgoing Head of Broadcasting.
[ترجمه ترگمان]The سابق به عنوان جانشین احتمالی رادیو پخش خبر داده می‌شود
[ترجمه گوگل]خبرنگار سابق به عنوان جانشین احتمالی رهبر خروجی پخش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And here is the newsreader: A famous face . . . in musical mood.
[ترجمه ترگمان]: و این \"newsreader\" - ه یه چهره مشهور در حال musical
[ترجمه گوگل]و در اینجا خبر خوان است: چهره معروف در حالت موسیقی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. John Humphrys became a top BBC foreign correspondent, newsreader, and co-presenter of Radio 4's Today programme.
[ترجمه ترگمان]جان Humphrys خبرنگار خارجی بی‌بی‌سی، newsreader، و مجری برنامه امروز رادیو ۴ شد
[ترجمه گوگل]جان هومفریس یک خبرنگار بی بی سی بی بی سی، خبرنگار و برنامه نویس برنامه رادیویی 4 امروز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. KNode is an online newsreader and when you choose to read a message, it is fetched directly from the server.
...

مترادف newsreader

سخنگو (اسم)
announcer , speaker , broadcaster , narrator , talker , spokesman , newsreader , newscaster , mouthpiece , elocutionist , spieler , newsperson , prolocutor , talking head

معنی newsreader در دیکشنری تخصصی

newsreader
[کامپیوتر] خبرخوان - قطعه ای از نرم افزار که کاربر را قادر به خواندن گروههای خبری Usenet می کند. نگاه کنید به newsgroup .

معنی کلمه newsreader به انگلیسی

newsreader
• newscaster (british); program for accessing newsgroup servers, program used to view newsgroups on the internet (internet, computers)
• a newsreader is the same as a newscaster.

newsreader را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Roksana.m
خبرنگار ، سخنگو تلویزیون یا رادیو
ek
خبرنگار
محمد جواد
گوینده تلویزیون یا راديو
عشقی
گوینده اخبار - خبر خوان
Arefeh💛
خبرنگار
Arefeh💛
خبرنگار ،خبرخوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی newsreaderکلمه : newsreader
املای فارسی : نوسریدر
اشتباه تایپی : دثصسقثشیثق
عکس newsreader : در گوگل

آیا معنی newsreader مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )