برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

new year's day

/ˈnuːˈjɪrzˈdeɪ/ /njuːˈjɪrzdeɪ/

روز اول ژانویه که اغاز سال نو مسیحیان است روز اول ژانویه که اغاز سال نو مسیحیان است

واژه new year's day در جمله های نمونه

1. On New Year's Day in 197 I started keeping a journal.
[ترجمه ترگمان]در روز سال نو، در ۱۹۷ سال، من شروع به نگه داشتن یک مجله کردم
[ترجمه گوگل]در سال نو سال 1971 من شروع به نگه داشتن مجله کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A week intervenes between Christmas and New Year's Day.
[ترجمه ترگمان]یک هفته میان کریسمس و سال نو دخالت می‌کند
[ترجمه گوگل]یک هفته در بین کریسمس و روز سال نو مداخله می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A week intervenes between Xmas and New Year's Day.
[ترجمه ترگمان]یک هفته میان Xmas و سال نو دخالت می‌کند
[ترجمه گوگل]یک هفته تعطیل بین کریسمس و روز سال نو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I've got three days' holiday including New Year's Day.
[ترجمه ترگمان]سه روز تعطیل دارم، از جمله روز سال نو
[ترجمه گوگل]من تعطیلات سه روزه را از جمله روز سال نو برگزار کردم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه new year's day به انگلیسی

new year's day
• holiday on january 1st which celebrates the beginning of a new year

new year's day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا...
روزِ سال جدید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی new years day

کلمه : new year's day
املای فارسی : نیو ییر`س دی‌
اشتباه تایپی : دثص غثشق'س یشغ
عکس new year's day : در گوگل

آیا معنی new year's day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )