برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

new age

/ˈnuːˈeɪdʒ/ /njuːeɪdʒ/

(وابسته به جنبش فرهنگی سال های 1980 که هدفش تاکید معنویات و گیاهخواری و طب گیاهی و غیره بود - وابسته به سبک موسیقی امریکایی که دارای آهنگ تکراری و ساده بوده و هدفش ایجاد آرامش روحی بود) دوران نو

واژه new age در جمله های نمونه

1. Astrology and alternative medicine are part of the New Age movement.
[ترجمه ترگمان]علم احکام نجوم و پزشکی جایگزین بخشی از جنبش عصر جدید هستند
[ترجمه گوگل]طالع بینی و پزشکی جایگزین بخشی از جنبش عصر جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. New age hippie loves fashion but do not want to be fashion victim.
[ترجمه ترگمان]عصر جدید هیپی به مد علاقه دارد، اما نمی‌خواهند قربانی مد شوند
[ترجمه گوگل]هیپی جدید عاشق مد است اما نمیخواهد قربانی مد باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My massage therapist always plays New Age music to help me relax.
[ترجمه ترگمان]درمانگر ماساژ من همیشه با موسیقی عصر جدید بازی می‌کند تا به من کمک کند که آرام بگیرم
[ترجمه گوگل]ماساژدرمانی من همیشه به موسیقی جدید نیازمند است تا به من کمک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was involved in many New Age activities such as yoga and healing.
[ترجمه ترگمان]او در بسیاری از فعالیت‌های عصر جدید مانند یوگا و شفا مشارکت داشت
[ترجمه گوگل]او در بسیاری از فعالیت ه ...

معنی کلمه new age به انگلیسی

new age
• spiritual and philosophical movement centered around eastern religions and occult practices

new age را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
جدید
نوین
مدرن
تازه
نو
امروزی
امروزین
معاصر
معاصر
matina
عصر جدید
عصری تازه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی new age
کلمه : new age
املای فارسی : نیو اگه
اشتباه تایپی : دثص شلث
عکس new age : در گوگل

آیا معنی new age مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )