برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

neuroendocrine pathway

neuroendocrine pathway را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
مسیرهای نورواندوکرین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی neuroendocrine pathway مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )