برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1427 100 1

nest egg

/ˈnestˈeɡ/ /nesteɡ/

معنی: اندوخته
معانی دیگر: (تخمی که برای تشویق مرغ به تخم گذاری در لانه ی او می گذارند) انگیزانه، تخم مایه، تخمی که درلانه مره میگذارند تا مره تخم کند، مایه

بررسی کلمه nest egg

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sum of money put away for future use.

(2) تعریف: a real or artificial egg left in a nest to induce a hen to lay eggs there.

واژه nest egg در جمله های نمونه

1. They have a little nest egg tucked away somewhere for a rainy day.
[ترجمه ساعدی] آن ها اندوخته کمی برای روزهای بحرانی دارند .
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک لانه کوچک در جایی برای روز بارانی دارند
[ترجمه گوگل]آنها یک تخم مرغ را در یک روز بارانی جا دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They had to use part of their retirement nest egg to pay for their son's college fees.
[ترجمه ساعدی] آنها باید بخشی از پس انداز باز نشستگی خود را برای شهریه کالج پسرشان استفاده کنند.
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مجبور بودند از قسمتی از تخم بازنشستگی خود استفاده کنند تا هزینه تحصیل پسرشان را بپردازند
[ترجمه گوگل]آنها مجبور بودند از بخشی از تخم مرغ های بازنشستگی خود استفاده کنند تا هزینه های کالج پسرش را پرداخت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف nest egg

اندوخته (اسم)
hoard , store , reserve , nest egg

معنی کلمه nest egg به انگلیسی

nest egg
• a nest egg is a sum of money that you are saving for a particular purpose; an informal expression.

nest egg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

niloo
پس انداز
rad
پس انداز
امیر جهانگیری
اندوخته،، پس انداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nest egg
کلمه : nest egg
املای فارسی : نست اگگ
اشتباه تایپی : دثسف ثلل
عکس nest egg : در گوگل

آیا معنی nest egg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )