برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

nervous breakdown

/ˈnɝːvəsˈbreɪkˌdaʊn/ /ˈnɜːvəsˈbreɪkdaʊn/

فروپاشی روانی

بررسی کلمه nervous breakdown

اسم ( noun )
• : تعریف: a severe neurotic or psychotic crisis impairing an individual's ability to function normally.

واژه nervous breakdown در جمله های نمونه

1. Colin came close to having a nervous breakdown last year.
[ترجمه ترگمان]سال گذشته کالین دچار شکستگی عصبی شده بود
[ترجمه گوگل]کولین در سال گذشته نزدیک به شکستگی عصبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She had already had one nervous breakdown .
[ترجمه ترگمان]او دچار حمله عصبی شده بود
[ترجمه گوگل]او قبلا یک اختلال عصبی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The way she's going on, she'll have a nervous breakdown.
[ترجمه ترگمان]از طرز راه رفتن، دچار حمله عصبی می‌شه
[ترجمه گوگل]راه او ادامه دارد، او شکستگی عصبی را خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He suffered a nervous breakdown in his twenties.
[ترجمه ترگمان]در بیست‌سالگی دچار مشکل عصبی شد
[ترجمه گوگل]او در دهه بیست یک شکست عصبی رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه nervous breakdown به انگلیسی

nervous breakdown
• emotional crisis
• a nervous breakdown is an illness in which someone suffers from deep depression and needs psychiatric treatment.

nervous breakdown را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
بحران عاطفی، ضربه روحی، ضربه احساسی، بحران روحی، فروپاشی روانی، انفجار عصبی
🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :

حمله ی عصبی (یک بیماری روانی که در آن فرد به شدت دچار اضطراب گشته و خسته می شود و نمی تواند خودش و کارهایش را به درستی مدیریت کند.)

حمله ی عصبی (یک بیماری جسمی که شامل تشنج کردن بیمار به دلیل فشارهای شدید روحی و استرس فراوان، منقبض شدن شدید عضلات، اختلال تنفس، خشک شدن دهان، دشواری در تکلم و ..... می شود.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nervous breakdown
کلمه : nervous breakdown
املای فارسی : نروس برکدون
اشتباه تایپی : دثقرخعس ذقثشنیخصد
عکس nervous breakdown : در گوگل

آیا معنی nervous breakdown مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )