برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

neglected


System.String[]

واژه neglected در جمله های نمونه

1. he neglected to inform the police about the fire
او در گزارش آتش سوزی به پلیس مسامحه کرد.

2. i neglected to wind the clock
در کوک کردن ساعت دیواری غفلت کردم.

3. she neglected her clothes and hair
او به سر و وضع خود توجه نمی‌کرد.

4. the teacher neglected the real needs of his students
معلم به نیازهای واقعی شاگردان خود توجه نکرد.

5. a greedy landlord neglected the welfare of his tenants
صاحبخانه آزمند رفاه مستاجران خود را نادیده گرفت.

6. When an opportunity is neglected, it never comes back to you.
[ترجمه ترگمان]وقتی یک فرصت نادیده گرفته می‌شود، دیگر به سراغ شما نمی‌آید
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک فرصت نادیده گرفته می شود، هرگز به شما باز نخواهد گشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The company was publicly rebuked for having neglected safety procedures.
[ترجمه ترگمان]این شرکت علنا به خاطر اینکه رویه‌های ایمنی را نادیده گرفته بودند مورد سرزنش قرار گرفت
[ترجمه گوگل]این شرکت به علت عدم رعایت اصول ایمنی مجازات شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف neglected

ظهری (صفت)
dorsal , spinal , neglected , tergal , thrown behind

معنی کلمه neglected به انگلیسی

neglected
• abandoned, forsaken; forgotten; uncared for; undone (of a duty)
neglected child
• child who is not receiving the necessary care and attention
neglected youth
• young person who is not receiving the necessary care and attention

neglected را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Siamak
نادیده گرفته شده
Nazanin Ehsani
مورد مسامحه
رضمه
نادیده گرفته شده، مورد بی‌توجهی قرار گرفته شده
نعمت صادقی
بی اهمیت شمردن
Roya
فراموش کردن
محدثه فرومدی
فروگذارده، فرومانده، موردغفلت، موردبی‌توجهی

being neglected : فروگذاردگی، فرومانی
Ali
قصورکرد
Figure
غفلت بی توجهی ،بی محلی Place not left
In all cases, he was severely neglected by his colleagues
A clear example today, which was a ridiculous discussion with me and my urgent colleague
در همه موارد با همکاران ،مورد بی توجهی شدید قرار گرفت
نمونه بارز امروز که کنار من و همکار فوریت بحث تمسخری هم شد
آقا پدرام
غافل شده
افشین شیرعلی
ناچیز شمردن،بی اثر شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی neglected
کلمه : neglected
املای فارسی : نگلکتد
اشتباه تایپی : دثلمثزفثی
عکس neglected : در گوگل

آیا معنی neglected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )