برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural resources

/ˈnæt͡ʃərəlˈriːsɔːrsəz/ /ˈnæt͡ʃrəlrɪˈzɔːsɪz/

معنی: منابع طبیعی
معانی دیگر: منابع طبیعی (مانند کان ها و جنگل ها و رودها و زمین و غیره)

واژه natural resources در جمله های نمونه

1. We must make the best of the few natural resources we have.
[ترجمه ترگمان]ما باید بهترین منابع طبیعی که داریم را بسازیم
[ترجمه گوگل]ما باید از منابع کمی که ما داریم استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We have taken effective measures to preserve our natural resources.
[ترجمه ترگمان]ما اقدامات موثری برای حفظ منابع طبیعی خود انجام داده‌ایم
[ترجمه گوگل]ما اقدامات موثری برای حفظ منابع طبیعی ما انجام داده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Australia is a country rich in natural resources.
[ترجمه ترگمان]استرالیا کشوری غنی از منابع طبیعی است
[ترجمه گوگل]استرالیا کشوری با منابع طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If we continue to deplete the Earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment.
[ترجمه ترگمان]اگر به منابع طبیعی زمین ادامه دهیم، آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]اگر ما همچنان منابع طبیعی زمین را تخلیه کنیم، آسیب ...

مترادف natural resources

منابع طبیعی (اسم)
natural resources

معنی natural resources در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] منابع طبیعی
[صنایع غذایی] منابع ط بیعی
[آب و خاک] منابع طبیعی
[زمین شناسی] نظام اطلاعات منابع طبیعی
[آب و خاک] حفاظت منابع طبیعی
[خاک شناسی] منابع طبیعی تجدید نشدنی
[خاک شناسی] منابع طبیعی تجدیدشونده

معنی کلمه natural resources به انگلیسی

natural resources
• assets that come from nature (such as coal, oil, water, etc.), substances that occur naturally
• natural resources are all the land, forests, minerals, and sources of energy that occur naturally.

natural resources را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی natural resources

کلمه : natural resources
املای فارسی : ناترال رسورک
اشتباه تایپی : دشفعقشم قثسخعقزثس
عکس natural resources : در گوگل

آیا معنی natural resources مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )